Kim jest fotograf – trochę teorii

W dniu dzisiejszym przedstawię Wam trochę teorii a dokładniej „Kim jest Fotograf!!??”

A więc:

Fotograf wg Wikipedii:

„Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii.”

Fotograf wg Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodało nowy opis zawodu jako Fotograf pod nr 343101, możemy tam przeczytać:

Nazwa: Fotograf
Kod: 343101
Synteza: Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.
Zadania zawodowe: wybór odpowiednich materiałów fotograficznych do wykonywanych zdjęć czarno-białych lub kolorowych;
– przygotowywanie atelier fotograficznego do wykonywania zdjęć: wybór pleneru lub innego pomieszczenia do zleconych prac fotograficznych;
posługiwanie się różnymi typami aparatów fotograficznych, urządzeniami oświetlającymi i błyskowymi oraz światłomierzami przy wykonywaniu zdjęć;
– kopiowanie stykowo negatywów;
– obróbka negatywów i pozytywów oraz filmu odwracalnego (slajdów);
– przygotowywanie roztworów, obliczanie i sporządzanie receptur roztworów stosowanych w obróbce materiałów światłoczułych;
– sporządzanie odbitek i powiększeń wykonanych zdjęć;
wykonywanie prac retuszerskich i wykończeniowych zdjęć;
– reprodukowanie zdjęć i fotograficznych dokumentów dzieł sztuki;
– prowadzenie dokumentacji materiałów fotograficznych; ustalanie i kontrolowanie norm zużycia materiałów;
– posługiwanie się powiększalnikami, kopiarką, obcinarkami, suszarkami i zegarami wyłącznikowymi;
– obsługiwanie maszyn wywołujących klisze rentgenowskie;
– obsługiwanie automatycznych wywoływarek negatywów oraz printerów pozytywowych (obsługa minilabów);
– skanowanie negatywów i obróbka komputerowa zdjęć;
posługiwanie się komputerowymi programami fotograficznymi dla dalszego wykorzystywania zdjęć w poligrafii;
dbałość o powierzony sprzęt;
– naprawianie i konserwowanie aparatów i urządzeń;
– kierowanie zespołem pracowników – ocenianie wykonanej przez nich pracy;
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: – wykonywanie fotoreportaży dla agencji prasowych gazet i czasopism oraz osób prywatnych;
– prowadzenie dokumentacji naukowej i technicznej wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, maszyn i urządzeń;
– świadczenie usług w kryminalistyce, medycynie, astronomii, fizyce jądrowej i innych dziedzinach nauki.